Stranica Online Casino Hex (nadalje u tekstu naziva se “Mrežna stranica, Administracija mrežne stranice, Mi”) predstavlja sustav interaktivnih usluga u stvarnom vremenu, na Internetu i uključuje usluge informiranja i podatke koje daje Administracija mrežne stranice, mobilnu verziju Mrežne stranice i druge proizvode, kao i usluge i podatke koje na Mrežnoj stranici osiguravaju treće strane.

Ove odredbe i uvjeti (nadalje u tekstu nazivaju se “Uvjeti”) uspostavljaju odredbe i pravila korištenja Mrežne stranice.

“Korisnikom mrežne stranice” će se smatrati pojedinac koji koristi Mrežnu stranicu

Korisnici mrežne stranice izjavljuju da su stariji od 18 godina i da imaju zakonsko pravo sklopiti ugovore i donijeti odluke o korištenju igara i stranica za igranje koje mogu prikazivati određeni oblik oglašavanja. Korisnici mrežne stranice isto tako izjavljuju da su informacije koje se odnose na trenutnu lokaciju uvijek istinite i da Korisnici mrežne stranice ne koriste druge načine koji bi mogli promijeniti lokaciju ili prenijeti promet u drugu jurisdikciju.

Korisnik mrežne stranice će se smatrati krajnje odgovornima za određivanje je li kockanje na Internetu u njegovoj ili njenoj jurisdikciji zakonito i za potvrđivanje svih drugih primjenjivih zakonskih odredbi.

Ovi Uvjeti će biti obvezujući za Korisnika mrežne stranice.

Korisnik će do kraja pročitati ove Uvjete. Korištenje mrežne stranice od strane Korisnika znači da Korisnik prihvaća i preuzima poštovati sve odredbe ovih Uvjeta koje slijede.

Ove Uvjete može djelomično ili u cijelosti dopuniti Administracija mrežne stranice, u bilo kojem trenutku, bez posebne obavijesti. Ažurirana verzija Uvjeta bit će na snazi od dana objave na mrežnoj stranici Online Casino Hex.

Ovi Uvjeti su otvoreni i javni dokument.

Tijekom korištenja Mrežne stranice, Korisnik će prihvatiti odredbe ovih Uvjeta i preuzeti prava i obaveze koji su njima određeni, a povezani su s korištenjem i funkcioniranjem Mrežne stranice.

Prihvaćanjem odredbi ovih Uvjeta, Korisnik će dati svoj pristanak za gledanje promotivnih materijala tijekom korištenja Mrežne stranice, u obimu koji odredi Administracija mrežne stranice.

UVJETI KORIŠTENJA MATERIJALA DOSTUPNIH NA MREŽNOJ STRANICI

Mrežna stranica služi kao pružatelj usluga neovisnih informacija i preporuka osobama koje su zainteresirane za kockanje u online kasinima i nije pružatelj usluga online kockanja. Sve informacije dostupne na Mrežnoj stranici su samo za informativnu svrhu i neće se smatrati pravnim savjetima ni pod kojim okolnostima.

Mrežna stranica sadrži poveznice prema drugim, vanjskim stranama. Mrežna stranica ne utječe na sadržaj tih drugih mrežnih stranica i ne preuzima odgovornost za takav sadržaj. Preporučujemo da pažljivo pročitate sve uvjete korištenja vanjskih mrežnih stranica prije nego što počnete sudjelovati u bilo kakvom kockanju.

Mrežna stranica sadrži materijale s autorskim pravima, zaštićenim imenima i druge zakonski zaštićene materijale, uključujući i, ali ne i ograničeno na, tekstove fotografije, video materijale, grafike, glazbu i snimke zvuka.

Odredbe navedene u ovom dijelu Uvjeta namijenjena su zaštiti interesa Administracije mrežne stranice i trećih strana, nositelja prava, koje zadržavaju prava u odnosu na sadržaj Mrežne stranice. Nadalje, svi nositelji prava mogu primijeniti svoja gore navedena prava, prema vlastitom nahođenju.

Korisnik mrežne stranice neće imati pravo mijenjati, objavljivati, prenositi trećim stranama, sudjelovati u prodaji ili dodjeljivanju, stvarati izvedene proizvode ili na drugi način koristiti, u cijelosti ili djelomično, sadržaj Mrežne stranice.

Osim ako nije drugačije određeno zakonima o autorskim pravima i s njima povezanim pravima, nikakav materijal preuzet s Mrežne stranice ne može se kopirati, distribuirati, prenositi trećim stranama, objavljivati ili na drugi način koristiti u komercijalne svrhe, bez pisane dozvole Administracije mrežne stranice ili drugog zakonitog nositelja ekskluzivnih prava.

IZJAVA O POSTAVLJANJU INFORMACIJA (SADRŽAJA) KOJI NARUŠAVAJU PRAVA I ZAKONSKE INTERESE NOSITELJA PRAVA NA MREŽNU STRANICU

Nositelj ekskluzivnih prava koja predstavljaju intelektualno vlasništvo (nadalje u tekstu se naziva “Nositelj prava”) imat će se pravo obratiti Administraciji mrežne stranice u slučaju da se informacije (sadržaj) prepoznaju na Mrežnoj stranici, a koje su objavljene bez ovlasti ili bilo koje druge pravne osnove Nositelja prava i obavijestiti o narušavanju njegovih/njenih ekskluzivnih prava koja predstavljaju intelektualnom vlasništvo.

Kako bi se obratio Administraciji mrežne stranice, Nositelj prava će koristiti obrazac za povratne informacije, putem sljedeće poveznice: https://casinohex.hr/kontakti/

Prijava s izjavom o aktivnosti kršenja ekskluzivnih prava koja predstavljaju intelektualno vlasništvo Administraciji mrežne stranice bit će dobro objašnjena i sadržavat će druge informacije koje prikazuju posjedovanje zakonskih prava na sadržaj.

Ako je izjavu o kršenju ekskluzivnih prava koja predstavljaju intelektualno vlasništvo predala osoba ovlaštena od strane Nositelja prava, kopija dokumenta (u pisanom ili elektroničkom obliku) koja dokazuje njegovo/njeno pravo bit će priložena izjavi.

U slučaju da se u izjavi o kršenju ekskluzivnih prava koja predstavljaju intelektualno vlasništvo pronađu nepotpune informacije, netočni podaci ili pogreške, Administracija mrežne stranice imat će pravo poslati obavijest Nositelju prava/ osobi koju je on/ona ovlastio unutar 24 sata od trenutka prijava takve izjave, da ažurira dostavljene informacije.

Unutar 24 sata od trenutka prijama izjave o kršenju ekskluzivnih prava koja predstavljaju intelektualno vlasništvo ili ažuriranih podataka, od strane Nositelja prava/osobe koju je on/ona ovlastio, Administracija mrežne stranice će ukloniti postavljen sadržaj koji predstavlja kršenje ekskluzivnih prava Nositelja prava.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

OVA MREŽNA STRANICA, SADRŽAJ I USLUGE MREŽNE STRANICE BIT ĆE OSIGURANI KAKVI JESU, BEZ BILO KAKVIH IZREČENIH, PODRAZUMIJEVAJUĆIH, ZAKONSKIH ILI BILO KAKVIH DRUGIH REPREZENTACIJA, GARANCIJA, JAMSTAVA ILI UVJETA. KORISNICI ĆE KORISTITI MREŽNU STRANICU, NJEN SADRŽAJ I USLUGE NA VLASTITU ODGOVORNOST.

MREŽNA STRANICA OVIM PUTEM IZRIČITO ODBIJA BILO KAKVU I SVE REPREZENTACIJE, GARANCIJE, JAMSTVA I UVJETE U BILO KAKVOM OBLIKU, BEZ OBZIRA JESU LI ONI IZREČENI ILI PODRAZUMIJEVAJUĆI ZA BILO KOJI DIO ILI CJELOKUPAN SADRŽAJ MREŽNE STRANICE I USLUGA POSTAVLJENIH U BILO KOJE VRIJEME, UKLJUČUJUĆI I BILO KOJU PODRAZUMIJEVAJUĆU REPREZENTACIJU, GARANCIJE, JAMSTVA I UVJETE UTRŽIVOSTI, POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, NEDOSTATAK NARUŠAVANJA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA, TOČNOSTI, PRAVOVREMENOSTI DOSTAVE INFORMACIJA, POTPUNOSTI INFORMACIJA, KOMPATIBILNOSTI, RELEVANTNOSTI, UGRADIVOSTI, SIGURNOSTI, POVJERLJIVOSTI, JASNOĆE VLASNIČKIH PRAVA, PRAKTIČNE ISKORISTIVOSTI, POGODNOSTI, KVALITETE, BESPLATNE UPORABE, KAO I DRUGIH JAMSTAVA KOJA MOGU NASTATI PREMA SVIM PRIMJENJIVIM ZAKONIMA.

NADALJE, ADMINISTRACIJA MREŽNE STRANICE ISTO SE TAKO ODRIČE BILO KAKVE REPREZENTACIJE, GARANCIJE, JAMSTAVA I UVJETA KOJI SE ODNOSE NA SLJEDEĆE:

KAD GOD JE NEMOGUĆE PRIMIJENITI BILO KAKVA OGRAĐIVANJA ILI ODRICANJA OD ODGOVORNOSTI, DOSPIJEĆE VALJANOSTI ZA SVE IZREČENA, IMPLICIRANA I ZAKONSKA ZASTUPANJA BIT ĆE OGRANIČEN NA RAZDOBLJE OD TRIDESET (30) DANA OD DANA PRVOG KORIŠTENJA MREŽNE STRANICE, NJENOG SADRŽAJA I USLUGA OD STRANE KORISNIKA I NITI JEDNO JAMSTVO NEĆE BITI PRIMJENJIVO NAKON ISTEKA TOG RAZDOBLJA.

SVE DOK SADRŽAJ MREŽNE STRANICE I NJENIH USLUGA KORISNIKU DAJU DIGITALNE MATERIJALE KOJI NISU NA FIZIČKOM MEDIJU, KORISNIK NI U KOM SLUČAJU NE SMIJE NARUŠITI OVE OVJETE.

GRANICE ODGOVORNOSTI

Korisnik potvrđuje da razumije i bez ikakvih ograničenja preuzima svu odgovornost i rizike koji mogu nastati radi uporabe ove Mrežne stranice.

Administracija mrežne stranice, zaposlenici, uprava, dioničari i agenti neće biti odgovorni za bilo kakve neispravnosti bilo koje vrste ili prekid rada Mrežne stranice, koji mogu uzrokovati gubitak poslovnih informacija, profita ili druge financijske gubitke u vezi s bilo kakvim potraživanjima, gubicima, molbama, djelovanjima ili drugim događajima koji nastanu kao posljedica primjene ovih Uvjeta i njihove jurisdikcije, uključujući i posljedice kretanja po Mrežnoj stranici, njenog korištenja, pristupa bilo kojoj od njenih datoteka ili njihovih dijelova, a i kao posljedica bilo kojih prava koja iz njih proizlaze, čak i ako je Administracija mrežne stranice bila obaviještena o takvim potencijalnim gubicima, neovisno je li do takvog događaja ili neispravnosti došlo kao posljedica napada na intelektualno ili drugo vlasništvo, bez obzira je li isto utemeljeno na bilo kakvom napadu, zanemarivanju, narušavanju ugovornih obaveza ili je do toga došlo radi sličnih događaja ili situacija.

Ukupna zbirna odgovornost i obeštećenje povezani s korištenjem Mrežne stranice, dijelom ili u cjelini ili njenih materijala, bit će ograničena, u novčanom smislu, na iznos koji ne prelazi sedamdeset pet kuna (75,00 kn).

Ulaskom na mrežnu stranicu, Korisnik se slaže da ovim uvjetima upravljaju zakoni Engleske.

Valjanost, interpretacija i primjena ovih Uvjeta, bilo kakav zakonski odnos koji nastane u vezi sa ili u odnosu na izvršenje ili narušavanje ovih Uvjeta, kao i svi povezani pravni odnosi bit će podložni zakonima Engleske (neovisno o principima sukoba zakona). Sve zakonske korake ili sudske procese koji se odnose na valjanost, interpretaciju i primjenu ovih Uvjeta, sve pravne odnose koji nastanu iz ili su povezani s izvršenjem ili narušavanjem ovih Uvjeta, kao i povezane pravne odnose, provodit će samo sudovi na teritoriju Engleske. Sve strane prihvaćaju ekskluzivnu jurisdikciju ovih sudova i odbacuju sve prigovore koji se odnose na razumnost ili pogodnost takve kompetencije. Konvencija Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaju robe (Bečka konvencija, 1980,) neće se primjenjivati na ove Uvjete niti će na bilo koji način utjecati na njih.

U slučaju razlika između odredbi u tekstu Uvjeta na drugim jezicima i na engleskom jeziku, prednost će imati engleska verzija Uvjeta.

Korisnik će prihvatiti i razmotriti sve nužne obavijesti koje su poslane na njegovu/njenu e-adresu, a dostavljene su tijekom registracije na Mrežnu stranicu, ako su takve funkcije dostupne na mrežnoj stranici.

Korisnik će se odreći:

OPĆE ODREDBE

Korisnik potvrđuje da je, kao dodatak odredbama ovih Uvjeta, pročitao i Uvjete korištenja i druge ugovore koji su spomenuti u ovim Uvjetima i prihvaća ograničenja koja su mu njima nametnuta.

Izostanak rezultata iz mjera o organizaciji ili nadzoru nad strogim poštivanjem odredbi ovih Uvjeta ili s njima povezanih ugovora od strane Administracije mrežne stranice neće se i ne mogu se smatrati odricanjem od bilo kakvih prava ili odredbi.

Korisnik ne može dodijeliti ove Uvjete korištenja i/ili prenijeti Korisnička prava i obaveze koji su ovdje navedeni bilo kojoj trećoj strani, u cijelosti ili djelomično.

Administracija mrežne stranice imat će u bilo kojem trenutku pravo ograničiti i/ili zabraniti Korisniku korištenje Mrežne stranice, bez prethodne obavijesti, isključivo na temelju vlastitih internih pravila.